Sosialt arbeid på barnehjem

Landsbybarnehage

Landsbybarnehage

Jobb frivillig med barn på landsbygda i Uganda. Etter å ha sett et stort behov for et dagtilbud for de minste i landsbyen Kibuje, har vår samarbeidspartner etablert en barnehage for barn mellom 6 måneder til 4 år. Her kan du være med på å lette arbeidsmengden for lokale kvinner, og lage morsomme og pedagogiske aktiviteter for barn i området.Les mer

Barnehjem Mazizini

Barnehjem Mazizini

Barnehjemmet Mazizini er en statlig institusjon som tar inn barn i alderen 6 måneder til 16 år. Frivillige er med på den daglige driften av barnehjemmet og hjelper til der det trengs. Blant annet vil frivillige være med på arrangere morsomme aktiviteter, hjelpe til med lekser og lage mat.Les mer

House of Joy Barnehjem

House of Joy Barnehjem

Jobb frivillig i Malawi på barnehjemmet House of Joy. Prosjektet fokuserer på midlertidig omsorg og oppfølging av barn i alderen 0-5 år, der målet er å plassere barna tilbake til sine biologiske familier.Les mer

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer

Jobb frivillig hos SOS-barnebyer på Zanzibar hvor du kan jobbe med barn i alder fra 0 til 15 år. Du kan også jobbe på medisinsk senter eller med administrasjon. Som frivillig bidrar du på de forskjellige avdelingene og jobber der det er størst behov.Les mer

Barnehjem

Barnehjem

Jobb frivillig på barnehjem i Arusha, og bidra på et meningsfylt prosjekt ved å gi omsorg til barna som bor der. Vær med på å organisere aktiviteter, leke og delta i det praktiske daglige arbeidet sammen med lokalt ansatte.Les mer

Frivillig arbeid på barnehjem

Frivillig arbeid på barnehjem

Vi samarbeider med en lokal organisasjon i Uganda som driver et lite barnehjem i byen Jinja. Her jobber du med barn i alderen 0 til 7 år, hvor du bidrar til den daglige driften og aktivisering av barna. Hverdagen består av lek, læring og tilpassede aktiviteter for at barna skal utvikle sine motoriske ferdigheter.Les mer

Frivillig arbeid på dagsenter

Frivillig arbeid på dagsenter

Som frivillig på dagsenter i Swaziland vil du jobbe ved et av de lokale dagsentrene for barn mellom 2 og 6 år. Du aktiviserer barna, og underviser barna blant annet i engelsk, forming, geografi og andre fag. Hensikten er blant annet å forberede dem til å begynne på skolen.Les mer

Arbeid på barnehjem

Arbeid på barnehjem

I Tacloban har du mulighet til å arbeide frivillig på to forskjellige barnehjem. Her kan du bidra til å sette i gang ulike spennende aktiviteter for barna, som ofte ellers blir nedprioritert på grunn av lite tid og ressurser.Les mer

Jobb frivillig på barnehjem i India

Jobb frivillig på barnehjem i India

I India kan du arbeide med barn på barnehjem. De frivillige hjelper til med leksehjelp og undervisning, spesielt innenfor engelsk. Pedagogiske aktiviteter for barn er viktig for deres kognitive utvikling, og er med på å gjøre hverdagen deres mer variert.Les mer