Prosjekter i Ghana

I Ghana kan du jobbe frivillig på skole, barnehjem, på helseprosjekter med rehabilitering, eller på sykehus/klinikk og AIDS-prosjekter.

Jobb frivillig på barnehjem i Ghana

Jobb frivillig på barnehjem i Ghana

Som frivillig på barnehjem vil du spille en viktig rolle i barnas hverdag gjennom å gi oppmerksomhet og lage aktiviteter, samt hjelpe til med praktiske gjøremål som stell og vask.Les mer

Jobb frivillig med undervisning i Ghana

Jobb frivillig med undervisning i Ghana

Frivillige underviser på førskole, barneskole eller ungdomsskole. De vanligste fagene å undervise i er engelsk, matte og sport, men for frivillige med spesielle interesser og kvalifikasjoner er mulighetene åpne.Les mer

Jobb frivillig med helse i Ghana

Jobb frivillig med helse i Ghana

Jobb frivillig på sykehus, klinikker, HIV/AIDS-prosjekter, rehabiliteringssenter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser, eller ta sykepleierpraksisen din i Ghana.Les mer