Prosjekter i Ghana

I Ghana kan du jobbe frivillig på skole, barnehjem, på helseprosjekter med rehabilitering, eller på sykehus/klinikk og AIDS-prosjekter.

Jobb frivillig på barnehjem i Ghana

Jobb frivillig på barnehjem i Ghana

Som frivillig på barnehjem vil du spille en viktig rolle i barnas hverdag gjennom å gi oppmerksomhet og lage aktiviteter, samt hjelpe til med praktiske gjøremål som stell og vask.Les mer

Jobb frivillig på skole i Ghana

Jobb frivillig på skole i Ghana

Frivillige underviser på førskole, barneskole eller ungdomsskole. De vanligste fagene å undervise i er engelsk, matte og sport, men for frivillige med spesielle interesser og kvalifikasjoner er mulighetene åpne.Les mer