Prosjekter på Zanzibar

Her kan du se en oversikt over prosjektene vi samarbeider med i Tanzania.

Kiembe Samaki barneskole

Kiembe Samaki barneskole

Jobb frivillig på en lokal barneskole på Zanzibar. Her får du som frivillig opplevd hvordan skolesystemet fungerer og hjulpet til med undervisning i engelsk, matte og naturfag.Les mer

Barnehjem Mazizini

Barnehjem Mazizini

Barnehjemmet Mazizini er en statlig institusjon som tar inn barn i alderen 6 måneder til 16 år. Frivillige er med på den daglige driften av barnehjemmet og hjelper til der det trengs. Blant annet vil frivillige være med på arrangere morsomme aktiviteter, hjelpe til med lekser og lage mat.Les mer

St. Monica barnehage og skole

St. Monica barnehage og skole

St. Monica er en skole i Stone Town på Zanzibar. De har klasser for barn i alderen 2 til 15 år. Frivillige kan selv velge hvilket trinn de underviser. Skolen ligger midt i sentrum av Stown Town, så frivillige får muligheten til å jobbe i sentrum av Zanzibars hovedstad.Les mer

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer

Jobb frivillig hos SOS-barnebyer på Zanzibar hvor du kan jobbe med barn i alder fra 0 til 15 år. Du kan også jobbe på medisinsk senter eller med administrasjon. Som frivillig bidrar du på de forskjellige avdelingene og jobber der det er størst behov.Les mer

Sykehus

Sykehus

Ta praksis eller jobb frivillig med helse på det største sykehuset på Zanzibar. Her kan du jobbe på alle de forskjellige avdelingene på sykehuset, som for eksempel legevakten, barneavdelingen eller kirurgisk avdeling.Les mer

Mwembeladu mødresykehus

Mwembeladu mødresykehus

Mødresykehuset spesialiserer seg på fødsler og pre- og postnatal pleie for mødre og nyfødte. Her kan studenter innen medisin og sykepleie ta praksis, og de med helsefaglig bakgrunn kan arbeide som frivillige.Les mer