Prosjekter på Zanzibar

Her kan du se en oversikt over prosjektene vi samarbeider med i Tanzania.

Barneskole på Zanzibar

Barneskole på Zanzibar

Jobb frivillig på Kiembe Samaki som er en lokal barneskole på Zanzibar. Her får du som frivillig oppleve hvordan skolesystemet fungerer og hjelpe til med undervisning i engelsk, matte og naturfag.Les mer

Montessori Skole og barnehjem

Montessori Skole og barnehjem

Jobb frivillig på Montessori barnehjem og skole på Zanzibar. Montessori er et lite barnehjem som også tilbyr skolegang for barn i nærområdet. Frivillige kan bidra både på skolen og med aktiviteter for de mindre barna.Les mer

Barnehage og skole på Zanzibar

Barnehage og skole på Zanzibar

St. Monica er en skole i Stone Town på Zanzibar. De har klasser for barn i alderen 2 til 15 år. Frivillige kan selv velge hvilket trinn de underviser. Skolen ligger midt i sentrum av Stown Town, så frivillige får muligheten til å jobbe i sentrum av Zanzibars hovedstad.Les mer

SOS-barnebyer på Zanzibar

SOS-barnebyer på Zanzibar

Jobb frivillig hos SOS-barnebyer på Zanzibar. Her jobber du sammen med lokalt ansatte, og assisterer disse med undervisning eller med administrasjonsoppgaver. Dersom du har faglig relevant bakgrunn, kan du også jobbe på barnebyens legesenter. Barna på førskolen/skolen er i alderen 4 til 15 år. Her vil du bidra med leksehjelp, arrangere aktiviteter og delta i forefallende arbeid som de fast ansatte trenger hjelp til. Som frivillig bidrar du på de forskjellige avdelingene og jobber der det er størst behov.Les mer

Sykehus på Zanzibar

Sykehus på Zanzibar

Ta praksis eller jobb frivillig med helse på det største sykehuset på Zanzibar, i Tanzania. Her kan du jobbe på alle de forskjellige avdelingene på sykehuset, som for eksempel legevakten, barneavdelingen eller kirurgisk avdeling.Les mer