Prosjekter på Filippinene

På Filippinene kan du jobbe frivillig som lærer, på barnehjem, med ungdom på kant med loven, med å arrangere sommerskole, med gatebarn, på krisesenter, med ernæring, på helseklinikk. For studenter under utdanning innen helse og sosialfag er det mulig å gjennomføre praksis på prosjektene.

Arbeid på ernæringsprosjekt

Arbeid på ernæringsprosjekt

Er du interessert i ernæring og kosthold? Arbeid på et "Community Feeding Project" og bidra til å gi fattige barn et sunt måltid om dagen og spre kunnskap om sunne matvaner.Les mer

Arbeid som hjelpelærer på en utkantskole

Arbeid som hjelpelærer på en utkantskole

Som frivillig vil du kunne undervise i engelsk, matte eller naturvitenskap for barn på Filippinene. Nøyaktig hvilke oppgaver du får tildelt avhenger litt av hvor det trengs ekstra ressurser og hvilke kunnskaper du selv har.Les mer

Arbeid på barnehjem

Arbeid på barnehjem

I Tacloban har du mulighet til å arbeide frivillig på to forskjellige barnehjem. Her kan du bidra til å sette i gang ulike spennende aktiviteter for barna, som ofte ellers blir nedprioritert på grunn av lite tid og ressurser.Les mer

Arbeid med gatebarn

Arbeid med gatebarn

Arbeid på krise- og rehabiliteringssenter for utsatte gatebarn, og bidra til å inspirere barna til å endre livene sine i positiv retning. Senteret ønsker seg frivillige som kan bistå med leksehjelp og organisere aktiviteter.Les mer

Arbeid på sykehus eller helseklinikk

Arbeid på sykehus eller helseklinikk

Er du under utdanning - eller har du bakgrunn som lege, sykepleier eller hjelpepleier? Nå kan du bidra med din kompetanse på en helseklinikk på Filippinene. Her kan også studenter gjennomføre praksis.Les mer

Arbeid på sommerskole med aktiviteter for barn

Arbeid på sommerskole med aktiviteter for barn

Dersom du har en lidenskap for dans eller sport og liker å jobbe med barn er dette prosjektet for deg. I april og mai er det sommerferie på Filippinene og i denne perioden trenger man bistand fra frivillige til å lage et godt fritidstilbud for utsatte barn som står uten et aktivitetstilbud på dagtid.Les mer

Arbeid med hørselshemmede barn

Arbeid med hørselshemmede barn

Dersom du har kjennskap til tegnspråk, eller har annen relevant bakgrunn, er dette prosjektet for deg. Du vil arbeide med spesialundervisning tilrettelagt for barn med nedsatt hørsel.Les mer