Prosjekter i Guatemala

I Guatemala har vi en rekke samarbeidsprosjekt og du kan arbeide frivillig med barn, eldre, undervisning, helse, byggningsprosjekt og dyr.

Skolen Escuela Esperanza

Skolen Escuela Esperanza

Jobb frivillig på Escuela Esperanza, håpets skole, med å skape en bedre fremtid for skolebarn fra slummen. Her kan du bidra både med undervisning, matlaging og ved å arrangere ulike aktiviteter for barna.Les mer

Dyrereservat ARCAS Petén

Dyrereservat ARCAS Petén

Hjelp dyr tilbake i deres naturlige miljø i Guatemala. Du vil være med på å vaske og rense bur, lage mat, samt undersøke dyrene for sykdommer.Les mer

Ernæringssenteret Casa Jackson

Ernæringssenteret Casa Jackson

Her kan du som frivillig bistå i arbeidet med feil- og underernærte barn. Senteret tar vare på barn som trenger akutt hjelp, og jobber med både identifisering av årsaker til feilernæring og forebygging. For studenter innen helsefag og ernæring er det mulig å ta praksis ved senteret.Les mer