Halvtårs au pairer

Dersom det er første gang dere skal få en au pair, kan det kanskje være greit å invitere en halvtårs au pair til deres familie.
En halvtårs au pair er en au pair som ønsker å være i Norge fra 3-6 måneder.

Sandra from France (52680)

Sandra from France (52680)

Born: 1992 | Start date: January | Length of stay: 6 months | Preferred area: Big city, town, suburb | Driving license: Yes | Age group: 5 to 11 yearsLes mer