Frivillig arbeid under 18 år

Atlantis har valgt ut noen prosjekter hvor du som er i alderen 16-18 år kan arbeide frivillig. Felles for disse er at prosjektene ikke krever spesiell erfaring, og du vil få ekstra oppfølging og veiledning både før og under oppholdet.

Arbeid på barnehjem

Arbeid på barnehjem

I Tacloban har du mulighet til å arbeide frivillig på to forskjellige barnehjem. Her kan du bidra til å sette i gang ulike spennende aktiviteter for barna, som ofte ellers blir nedprioritert på grunn av lite tid og ressurser.Les mer

Arbeid på dagsenter

Arbeid på dagsenter

Arbeid på dagsenter for utsatte barn i alderen 0-6 år. Her kan du bidra med ekstra oppmerksomhet og organisering av pedagogiske aktiviteter for barna, og bidra til at de får et næringsrikt måltid per dag.Les mer

Jobb frivillig på barnehjem i India

Jobb frivillig på barnehjem i India

I India kan du arbeide med barn på barnehjem. De frivillige hjelper til med leksehjelp og undervisning, spesielt innenfor engelsk. Pedagogiske aktiviteter for barn er viktig for deres kognitive utvikling, og er med på å gjøre hverdagen deres mer variert.Les mer

Jobb frivillig på barnehjem i Ghana

Jobb frivillig på barnehjem i Ghana

Som frivillig på barnehjem vil du spille en viktig rolle i barnas hverdag gjennom å gi oppmerksomhet og lage aktiviteter, samt hjelpe til med praktiske gjøremål som stell og vask.Les mer

Jobb frivillig på skole i Ghana

Jobb frivillig på skole i Ghana

Frivillige underviser på førskole, barneskole eller ungdomsskole. De vanligste fagene å undervise i er engelsk, matte og sport, men for frivillige med spesielle interesser og kvalifikasjoner er mulighetene åpne.Les mer