Arbeid med barn i Guatemala

Jobb frivillig med barn på barnehjem, i barnehage og på dagsenter og gjør en innsats for noen som trenger det.

Skolen Escuela Esperanza

Skolen Escuela Esperanza

Jobb frivillig på Escuela Esperanza, håpets skole, med å skape en bedre fremtid for skolebarn fra slummen. Her kan du bidra både med undervisning, matlaging og ved å arrangere ulike aktiviteter for barna.Les mer

Ernæringssenteret Casa Jackson

Ernæringssenteret Casa Jackson

Her kan du som frivillig bistå i arbeidet med feil- og underernærte barn. Senteret tar vare på barn som trenger akutt hjelp, og jobber med både identifisering av årsaker til feilernæring og forebygging. For studenter innen helsefag og ernæring er det mulig å ta praksis ved senteret.Les mer

Senter for barn med nedsatt funksjonsevne

Senter for barn med nedsatt funksjonsevne

På dette senteret bor det 70 barn med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne. Senteret har stort behov for hjelp fra studenter eller ferdig utdannede fysioterapeuter, eller frivillige med erfaring fra andre terapiformer. Studenter vil kunne ta praksis her.Les mer

Omsorgshjemmet Familias de Esperanza

Her kan hjelpe fattige barnefamilier å få en bedre hverdag. Du kan bidra med sosialt arbeid, for eksempel å undervise i engelsk, organisere aktiviteter eller drive vedlikeholdsarbeid.Les mer