Landsbyprosjekt i Uganda

Jobb frivillig på den afrikanske landsbygda med spennende samfunnsprosjekter. Som frivillig kan du jobbe med kvinner, skolebarn eller informere om HIV og AIDS til lokalbefolkningen.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 2 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus

Uganda har gjort mye for å redusere fattigdommen i landet. Likevel er fattigdom fortsatt et utbredt problem, spesielt på landsbygda. Størsteparten av Ugandas befolkning bor i rurale områder og livnærer seg av jordbruk. Atlantis’ samarbeidspartner driver flere samfunnsprosjekter i Kibuye, en liten landsby som ligger midt i landet.

I landsbyen får du muligheten til å delta i lokalbefolkningens hverdag. Du bor i en jordhytte sammen med andre frivillige fra mandag til torsdag, og i et frivillighus i byen Jinja fra torsdag til mandag. Landsbyprosjektet byr på det beste fra begge verdener. Du får oppleve å bo under tradisjonelle forhold sammen med lokale, samtidig som frivillighuset gir deg pusterom i helgene. Har du drømt om å oppleve lokalt landsbyliv i Afrika, er dette en unik sjanse.

Hva kan jeg jobbe med?

Frivillig arbeid i Uganda- LandsbyprosjektKvinners stilling i Uganda er mye svakere enn i Norge. Kvinners og jenters skolegang nedprioriteres, og mange voksne kvinner kan ikke lese og skrive. Jenter gifter seg og får barn tidlig, og blir bundet til hjemmet. På landsbygda er det liten informasjon om seksuelt overførbare sykdommer, ernæring og hygiene. Spesielt barn er utsatte for mangelsykdommer, noe som får følger for utviklingen deres.

Landsbyprosjektene har som mål å opplyse lokalbefolkningen om helserelaterte temaer og styrke kvinners stilling i samfunnet. Dette gjøres gjennom voksenopplæring for kvinner, og egne undervisningsprogrammer om HIV og AIDS, ernæring og familieplanlegging. I landsbyen har Atlantis’ samarbeidspartner opprettet en skole på grunn av manglende tilbud for barna.  På denne skolen får nå over 200 barn skolegang.

På prosjektet vil du som frivillig bidra både på skolen, på voksenopplæringen og med organisering av HIV og AIDS-programmet. Dette vil innebære å planlegge undervisningen, mobilisere deltakere og bidra med å spre kunnskap om hygiene,
ernæring og seksuelt overførbare sykdommer. I voksenopplæringen bidrar frivillige med lese- og skriveopplæring for kvinner på grunnleggende nivå. I landsbyen vil nye oppgaver og nye behov for frivillig hjelp melde seg ofte, og de frivilliges hverdag varierer fra uke til uke.

Landsbyprosjektet er et helhetlig prosjekt som består av flere tiltak hvor frivillige kan bidra. Du jobber der det er størst behov, men får også frihet til å jobbe med det du synes er mest interessant. Mange av tiltakene avhenger av de frivilliges arbeidskraft, selv om det er lokale koordinatorer som veileder arbeidet. På dette prosjektet er det stort rom for kreativitet og initiativ.

Frivillig arbeid Uganda - LandsbyprosjektArbeidsoppgaver

 • Planlegge og lage undervisningsopplegg
 • Mobilisere deltakere til undervisningsopplegget
 • Undervise om samfunnsrelaterte temaer (HIV/AIDS, ernæring, hygiene og familieplanlegging)
 • Lese- og skriveopplæring i engelsk for kvinner
 • Hjelpe til på skolen som ekstralærer

For deg med relevant faglig bakgrunn, kan arbeidsoppgavene og ansvarsområdene utvides. Det vil også være rom for å starte nye tiltak.

Passer for deg som

 • Er over 18 år
 • Er moden, fleksibel og initiativrik
 • Klarer å bo uten alle fasiliteter
 • Ønsker å utforske lokal kultur og levemåte
 • Har interesse for samfunnsutvikling

Mer informasjon om prosjektet i Uganda

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.