Klinikk eller sykehus i Senegal

Jobb frivillig med helse på sykehus eller klinikk i Senegal. Her får du muligheten til å oppleve hvordan helsetilbudet er for lokalbefolkningen, og du får innsikt i utbredte sykdommer i regionen. Dette er et spennende prosjekt hvor du blir kjent med lokale helsearbeidere og den senegalesiske kulturen.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 4 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo i frivillighus eller hos vertsfamilie

Bakgrunn for prosjektet

I Senegal lever 54 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. Underernæring er vanlig hos mange barn under fem år. Spedbarns- og mødredødelighet er også høy, med spedbarnsdødelighet på nesten 60 per 1000 levendefødte. Meslinger, hjernehinnebetennelse og malaria er utbredt i Senegal, og det finnes svært mange vannrelaterte sykdommer.

Hva kan jeg jobbe med?

Ved å jobbe i det senegalesiske helsevesenet får du både erfaring og innsikt i landets utfordringer knyttet til helse. Under ditt opphold vil du jobbe sammen med leger og sykepleiere som kjenner de lokale forholdene. De frivillige blir sendt til institusjoner som brukes av innbyggere i nærliggende landsbyer.

Prosjektet er best egnet til medisinstudenter og helsepersonell ettersom arbeidet involverer medisinske oppgaver på sykehuset eller klinikken hvor du er plassert. Gjennom å jobbe på sykehuset vil du få uvurderlig erfaring for senere arbeid innen medisin. Prosjektet innebærer både å observere og ta del i det daglige arbeidet ved klinikken eller sykehuset. Frivillige med rett motivasjon, entusiasme, evne og riktig innstilling får også mulighet til å hjelpe leger og sykepleiere i sine gjøremål og få praktisk erfaring med å administrere helsetjenester til det senegalesiske folket.

Arbeidet ditt vil bestå av grunnleggende helsetjenester og aktiviteter slik som å re opp senger, observere prosedyrer, følge medisinsk personell, skrive journaler, administrere resepter og diagnostisere plager og assistere medisinsk personell. Vær imidlertid oppmerksom på at dine egne tidligere erfaringer og kvalifikasjoner, samt behovene til sykehuset/klinikken, er helt avgjørende for hvilke oppgaver du får og hva du involveres i. Det er derfor viktig at du er fleksibel. Frivillige får også mulighet til å engasjere seg i ulike samfunnsprogrammer som medisin-stasjoner, helseopplysning, og andre relevante aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

 • Observere prosedyrer og følge medisinsk personell ved lokale sykehus/klinikker
 • Skrive journaler
 • Administrere resepter
 • Diagnostisere plager
 • Generelt arbeid på sykehuset/klinikken. Eks. re senger

Passer for deg som

 • Er under utdanning eller ferdigutdannet innen helsefag
 • Har grunnleggende franskkunnskaper eller er villig til å ta franskkurs
 • Er fleksibel og villig til å hjelpe der det er behov

Mer informasjon om prosjektet i Senegal

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.