Barnehjem Mazizini

Barnehjem Mazizini

Barnehjemmet Mazizini er en statlig institusjon som tar inn barn i alderen 6 måneder til 16 år. Frivillige er med på den daglige driften av barnehjemmet og hjelper til der det trengs. Blant annet vil frivillige være med på arrangere morsomme aktiviteter, hjelpe til med lekser og lage mat.

Barnehjemmet er et hjem for ca. 37 barn, men antallet varierer. Barnehjemmet er veldig stort, men dessverre er det slik at de ikke har råd til å ta inn flere barn. Barna kommer på barnehjemmet fordi foreldrene har ikke mulighet til å ta vare på dem. Barna bor på hjemmet 24 timer i døgnet, og de som er gamle nok går på skolen på dagtid. Barna går på skole enten fra 8-12 eller fra 12 til 16, dette varierer fra måned til måned.  Prosjektet har mange ansatte, blant annet har de en sosial arbeider, lærere, kokk, og vaskehjelp. Som frivillig må du ta initiativ og planlegge aktiviteter, samt ta del i de daglige gjøremålene.

Prosjektet  kan ha opp til 5 frivillige samtidig. Det er forventet at de frivillige jobber fra 9 til 14 fra mandag til fredag. Det er ingen formelle krav til de frivillige men de som har relevant fagligbakgrunn blir prioritert hvis det er få plasser. Barnehjemmet ligger ca 10 minutter unna frivillighuset så frivillige kan sykle til jobb. Barnehjemmet er åpent hele året, og tar imot frivillige fra 18 år og oppover. Minimum opphold er en måned.

Arbeidsoppgaver;Mazizini orphanage

  • Leke med barna
  • Arrangere morsomme aktiviteter og leker
  • Mate småbarna, og hjelpe til med frokost, lunsj og middag
  • Lære bort engelsk
  • Lære barna å tegne, male og andre kreative aktiviteter
  • PC opplæring for de eldre barna
  • Assistere med matlaging
  • Assistere med vasking

 

Det er bildeforbud på barnehjemmet, så det er ingen bilder av barna som bor i hjemmet.